szczepienie

szczepienie (med.) immunizacja (szczepienie) – proces wywoływania odporności w sposób sztuczny. Polega na dostarczeniu nieaktywnych lub osłabionych form patogenów, które pobudzają odpowiedź limfocytów B i T oraz pamięć immunologiczną (odporność sztuczna, czynna). Możliwe jest też podawanie przeciwciał swoistych dla poszczególnych mikroorganizmów, które dają natychmiastową, ale ograniczoną w czasie ochronę (odporność sztuczna, bierna).