szkarłupnie

szkarłupnie (Echinodermata)– wolno porusza­jące się lub osiadłe morskie bezkręgowe zwierzęta wtórouste. Unikalną cechą jest wtórna symetria pięciopromienna (larwy mają symetrię dwuboczną!) oraz układ wodny. Do szkarłupni należą liliowce, roz­gwiazdy, jeżowce, wężowidła i strzykwy.

(gr. echinos– jeż + dermis – skóra)

Kurs: Bezkręgowce (18.) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (18.) (4-letnie liceum)