szkielet hydrostatyczny

szkielet hydrostatyczny (HYDRAULICZNY)

– płyn utrzymywany pod ciśnieniem w zamkniętym przedziale ciała otoczonym mięśniami. Czasem niezbyt nieściśle – hydrauliczny. Główny typ szkieletu u większości parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic.

 (hydrauliczny) – system szkieletowy, składający się z płynu utrzymywanego pod ciśnieniem w zamkniętym przedziale ciała; główny typ szkieletu u większości parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic.