szlak kataboliczny

szlak kataboliczny – szlak metaboliczny, w którym wydzielana jest energia z rozpadu złożonych związków do związków o prostszej budowie. Energia metaboliczna z reakcji szlaków katabolicznych zasila praktycznie wszystkie przejawy życia.

Przykłady: glikoliza (także fermentacje), beta-oksydacja, cykl Krebsa.