szlak metaboliczny

szlak metaboliczny – szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej. Poszczególne reakcje szlaków są katalizowane przez enzymy oraz podlegają ścisłej kontroli. W skali całego organizmu reakcje metaboliczne regulowane są przez hormony.

Por. także cykl metaboliczny

Kurs: Metabolizm (1.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (1.3.) (4-letnie liceum)

cykl metaboliczny