szparkowy aparat

szparkowy aparat – wytwór skórki nadziemnych części roślin telomowych, służący do kontrolowanej wymiany gazowej i transpiracji. U roślin naczyniowych zbudowany z dwóch komórek szparkowych otaczających por szparki oraz komórek dodatkowych, tzw. przyszparkowych.

– szparka– mikroskopijny por otoczony przez dwie komórki szparkowe w epidermie liści i łodyg, który umożliwia wymianę gazową między śro­dowiskiem a wnętrzem rośliny. 

Więcej informacji znajdziesz w kursie: Tkanki 4L, 3.3.