szpary skrzelowe

« Powrót do Słownika

szpary skrzeloweu zarodków strunowców powstają na bocznych ścianach gardzieli (z szeregu szczelinowatych wgłębień oddzielonych bruz­dami). U strunowców niższych szpary skrzelowe otwierają się do jamy okołoskrzelowej, u kręgowców wodnych na ze­wnątrz ciała.

Pojęcia: szpary skrzelowe i szczeliny skrzelowe czasem używane są wymiennie (np. Zoologia. Szkarłupniepłazy. red. Cz. Błaszczaka Tom 3 część 1 s. 224).

« Powrót do Słownika