sztuczny chromosom bakteryjny

sztuczny chromosom bakteryjny (BAC) – w inżynierii genetycznej rodzaj wektora genetycznego oparty na zmodyfikowanym plazmidzie koniugacyjnym (tzw. czynniku F). Do wektora można wprowadzić insert o długości nawet 100-350(500) kpz. W porównaniu z YAC ma mniejszy insert, ale jest bardziej stabilny, łatwiej można go namnażać i izolować oraz transformować nim komórki bakterii. 

(ang. Bacterial Artificial Chromosome)

Uwaga: pojęcie raczej dla olimpijczyków.

Kurs: Biotechnologia (2.7)