sztuczny chromosom drożdżowy

sztuczny chromosom drożdżowy (YAC) – zrekombinowany chromosom drożdży Saccharomyces cerevisiae używany jako wektor genetyczny do klonowania długich sekwencji DNA (do 5 milionów pz, co oznacza możliwość klonowania całych ludzkich genów). Zawiera miejsce startu replikacji DNA. Stosowany jest do mapowania genomów. Chromosomy YAC jako wektory są niezbyt stabilne, dlatego coraz częściej zastępowane są przez BAC (sztuczne chromosomy bakteryjne).

Ciekawe: wektory drożdżowe konstruuje się także jako wektory wahadłowe, zdolne do namnażania zarówno w komórkach drożdży, jak i E. coli. Można je również wprowadzać do komórek roślin i zwierząt, jednak nie powielają się one w nich autonomicznie – mogą za to ulec integracji z genomem biorcy.

(ang. Yeast Artificial Chromosome)

Uwaga: pojęcie raczej dla olimpijczyków.

Kurs: Biotechnologia (2.7.)