taksonomia fenetyczna

taksonomia fenetycznadział taksonomii (systematyki) wykorzystujący mechanizm klasyfikacji oparty na ogólnych cechach organizmów, takich jak wygląd zewnętrzny, anatomia czy rozwój zarodkowy.

Rodzajem taksonomii fenetycznej jest taksonomia numeryczna, która wykorzystuje komputerowe analizy całych zespołów cech do tworzenia taksonów. Odrzuca powiązania ewolucyjne, ponieważ nie jest możliwe pełne ich odtworzenie.

Kurs: Klasyfikacja organizmów (2.5.) (4-letnie liceum)