telofaza

telofaza – ostatnia faza mitozy lub mejozy, w której formują się jądra potomne (chromosomy ulegają dekondensacji i odtwarzana jest otoczka jądrowa). Zwykle w telofazie rozpoczyna się cytokineza.

Uwaga: rozpoczyna się po anafazie (gdy chromosomy są już rozdzielone i oddalone od siebie na maksymalną odległość)