telom

telom – końcowe, pojedyncze odgałęzienie sporofitu zawierające centralnie położoną wiązkę przewodzącą (jednostka morfologiczna w budowie roślin lądowych).

Por. hipoteza telomowa

Kurs: Rośliny (2.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (2.7.) (4-letnie liceum)