telomer

telomer tandemowo powtórzony DNA na końcu cząsteczki DNA chromosomu eukariotycznego. Chroni geny organizmu przed znisz­czeniem w wyniku skracania chromosomów w trakcie kolejnych rund replikacji.

Kurs: Cytologia (5.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.5.) (4-letnie liceum)

Kurs: Genetyka (3.10.)