temperatura

temperatura – miara intensywności ciepła w stop­niach, odzwierciedlająca średnią energię kine­tyczną cząsteczek. Dla nasz ważne jest rozumienie czym jest temperatura optymalna i temperatura letalna.