terapia celowana

terapia celowanastosowanie leków przeciwnowotworowych mających ściśle określony cel molekularny. Zwykle jest nim pojedyncze białko lub proces, który jest ważny/istotny dla komórek nowotworowych.

Obecnie najczęściej stosowanymi lekami celowanymi są przeciwciała monoklonalne i inhibitory kinaz otrzymywane metodami inżynierii genetycznej. Działają cytostatycznie (hamują podziały komórek) i/lub indukują apoptozę.

Przykład: inhibitory kinazy tyrozynowej BCR/ABL stosowane w terapii przewlekłej białaczki szpikowej.

Raczej dla zainteresowanych.