terminator

terminator – u bakterii sekwencja/odcinek DNA, która zaznacza koniec genu lub operonu. Sygnalizuje polimerazie RNA, aby uwolniła nowo wyprodukowaną cząsteczkę RNA i odłączyła się od DNA.

Uwaga: terminator nie jest genem!