termocykler

termocykler urządzenie używane w inżynierii genetycznej do przeprowadzania reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Jest wyposażone w blok grzejny z otworami na próbówki, w których przeprowadza się reakcję. Zapewnia automatyczne zmiany temperatury reakcji niezbędne do jej prawidłowego przebiegu.

Kurs: Biotechnologia (2.6.)