termoklina

termoklina – stosunkowo cienka warstwa wody, w której następuje szybka zmiana temperatury wraz ze wzrostem głębokości. Zjawisko obserwowane w oceanach i wielu jeziorach strefy umiarkowanej.

Kurs: Ekologia (1.5.)