termoperiodyzm

termoperiodyzm – w fizjologii roślin reakcja rozwojowa na okresowe obniżenie temperatury otoczenia w cyklu dobowym. Reakcją jest kwitnienie. Przykład: zboża ozime.

por. wernalizacja