termoregulacja

« Powrót do Słownika

termoregulacja – procesy prowadzące do utrzymywania wewnętrznej temperatury ciała zwierzęcia w zakresie umożliwiającym przeżycie organizmu. Element homeostazy, który u endotermów (ptaków i ssaków) umożliwia utrzymywanie stałej temperatury ciała. 

« Powrót do Słownika