teropody

teropody (Theropoda)– wymarła grupa dinozau­rów gadziomiednicznych, które były dwunożnymi drapieżnikami lub padlinożercami. Poruszały się w postawie półwyprostowanej.