tkanka tłuszczowa

tkanka tłuszczowa – rodzaj tkanki łącznej zawierającej głównie komórki gromadzące tłuszcz w postaci triglicerydów. Stanowi magazyn rezerw energetycznych, zapobiega ochładzaniu organizmu i chroni przed urazami. Jest zlokalizowana głównie w warstwie podskórnej. Wyróżnia się dwa rodzaje tkanki tłuszczowej: żółtą i brunatną.(łac. textus adiposus)

Kurs: Histologia (9.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (9.2.) (3-letnie liceum)