tkanka transfuzyjna

tkanka transfuzyjna – specjalna tkanka pośrednicząca w wymianie substancji między miękiszem asymilacyjnym a wiązkami przewodzącymi w liściach roślin iglastych (np. występuje u sosny). Zwróć uwagę, że wiązki są nierozgałęzione, a to zmniejsza sprawność transportu w liściu – “rozwiązaniem” jest właśnie tkanka transfuzyjna.

Dla olimpijczyków: tkanka ta jest zbudowana z żywych komórek miękiszowych (transportują asymilaty) oraz martwych, które mają liczne jamki lejkowate (transportują wodę).

Kurs: Rośliny (6.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (6.4.) (4-letnie liceum)