tkanka waskularna

tkanka waskularna – dojrzała, niejednorodna tkanka przewodząca zawierająca zwykle elementy drewna i elementy łyka (tworzące waskularne pasma zwane wiązkami przewodzącymi). Nigdy nie występuje na powierzchni rośliny.

Uwaga: czasem niezbyt ściśle nazywana jest tkanką naczyniową. Lepiej nie używać tego pojęcia.

Kurs: Histologia (6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (6.) (4-letnie liceum)