tkanka

tkanka – zintegrowany zespół komórek (u zwierząt wraz z istotą międzykomórkową) o podobnej budowie i wspólnym pochodzeniu, spełniających określoną funkcję. Tkanki są elementami składowymi narządów (organów) i ich układów. Dział biologii zajmujący się tkankami to histologia.

(gr. histos– utkanie, wypełnienie przestrzeni, tkanka)

Kurs: Histologia (1.1.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (1.1.) (4-letnie liceum)