tłuszcze

tłuszcze – zwyczajowa nazwa grupy lipidów prostych, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli (triglicerydów). Reszty kwasowe występujące w cząsteczkach tłuszczów zawierają zwykle od 12 do 18 atomów węgla.

Większość tłuszczów nie ma zapachu i jest nierozpuszczalna w wodzie, natomiast dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach niepolarnych. Tłuszcze mają ciężar właściwy mniejszy od wody, a ich odczyn jest obojętny.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (7.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (7.3.) (4-letnie liceum)