tolerancja ekologiczna

tolerancja ekologiczna zdolność organizmu do przystosowania się do zmiany natężenia danego abiotycznego czynnika ekologicznego, np. temperatury, światła, wilgotności, zasolenia oraz pojawienia się nowego lub zwiększenia stężenia już obecnego związku chemicznego.
(łac. tolerare – wytrzymywać, znosić, przecierpieć)

więcej dowiesz się w kursie: Ekologia (1.3.)(liceum 4-letnie)
więcej dowiesz się w kursie: Ekologia (1.3.)(liceum 3-letnie)