torebka Bowmana

torebka Bowmana –  (kłębuszka) kubkokształtna struktura w nerce kręgowców, stanowiąca pierwszy odcinek nefronu, do którego przenika filtrat z krwi.