torowanie

torowanie – ułatwienie wystąpienia odpowiedzi na bodziec przez uprzednie wielokrotne powtarzanie tego bodźca lub bodźców do niego podobnych. Także równoległe podprogowe pobudzenie neuronów przez inne bodźce podobne (torowanie podprogowe).

Torowanie, szczególnie podprogowe, jest często stosowaną techniką manipulacji w laboratoryjnych eksperymentach z zakresu psychologii poznawczej.

(z ang. to prime – poprzedzać, uprzedzać, przygotowywać)

Dla zainteresowanych.