torpor

stan kontrolowanego obniżenia temperatury ciała przez zwierzęta stałocieplne. Obniżenie temperatury spowodowane jest zmniejszeniem częstości skurczów serca oraz spowolnieniem wielu innych czynności fizjologicznych. Zazwyczaj torpor trwa od kilku godzin do kilku dni, jest więc zjawiskiem krótkotrwałym. Przykład: kolibry nocą.

Raczej dla zainteresowanych.

Por. także hibernacja i estywacja