totipotencjalna

określenie komórki, z której mogą powstać wszystkie części zarodka i osobnika dorosłego, jak również wszystkie błony płodowe u gatunków, które je mają.

Przykłady komórek totipotencjalnych: zygota, blastomery, niektóre komórki macierzyste (np. mezenchymy), niektóre komórki ciała gąbek.