transdukcja sygnału

transdukcja sygnału

szereg przemian biochemicznych uruchamianych sygnałami pochodzącymi z zewnątrz komórki (np. hormonami, cytokinami, neurotransmiterami) prowadzących do zmian procesów życiowych w komórce.

Uwaga: transdukcja może być także wywołana sygnałami z wnętrza komórki, ale o tym w szkole średniej się nie mówi (i dobrze!).

Krótko: seria przemian biochemicznych łączą­cych bodźce mechaniczne lub chemiczne ze specyficzną odpowiedzią komórkową.

Kolokwialnie: zamiana i często wzmocnienie sygnału docierającego do komórki.

Kurs: Człowiek – układ hormonalny (1.)