transformacja genetyczna

transformacja genetyczna – (w inżynierii genetycznej) wprowadzenie do komórki obcego materiału genetycznego (DNA), zwłaszcza odcinka obejmującego jeden do kilku genów. Geny wprowadzone na zasadzie transformacji do komórki biorcy ogólnie nazywane są „transgenenami”. Organizmy transformowane genetycznie i ich potomstwo dziedziczące transgeny nazywa się „organizmami transgenicznymi”.

Uwaga: zwykle terminu tego nie używa się do omawiania przeniesienia do komórki całego genomu innej komórki albo jego dużych fragmentów (np. kilku chromosomów). Modyfikacje o tak dużym zakresie są domeną inżynierii komórkowej i hodowli rekombinacyjnej, ale nie są omawiane w szkole średniej.

więcej dowiesz się w kursie: Genetyka