transformacja genetyczna

transformacja genetyczna – wprowadzenie do komórki obcego materiału genetycznego (DNA), zwłaszcza odcinka obejmującego jeden do kilku genów. Geny wprowadzone na zasadzie transformacji do komórki biorcy ogólnie nazywane są „transgenenami”. Organizmy transformowane genetycznie i ich potomstwo dziedziczące transgeny nazywa się „organizmami transgenicznymi”. Transformacja genetyczna jest istotą inżynierii genetycznej.

Uwaga: zwykle terminu tego nie używa się do omawiania przeniesienia do komórki całego genomu innej komórki albo jego dużych fragmentów (np. kilku chromosomów). Modyfikacje o tak dużym zakresie są domeną inżynierii komórkowej i hodowli rekombinacyjnej, ale nie są omawiane w szkole średniej.