transformacja

(trzy znaczenia)

1. przekształcenie normalnych komórek zwierzęcych w komórki rakowe. 

Por. transformacja nowotworowa.

2. naturalny proces paraseksualny, podczas którego komórki bakteryjne aktywnie pobierają egzogenny DNA z otoczenia. Biorcy pozyskują w ten sposób geny kodujące nowe cechy. Nowa informacja genetyczna jest przekazywana komórkom potomnym tylko, jeśli pobrane DNA zostało włączone do genoforu biorcy. Z tego powodu transformacja zachodzi najczęściej w obrębie jednego gatunku (duża homologia odcinków DNA występująca między spokrewnionymi osobnikami). Transformacja zachodzi tylko w określonych warunkach i na odpowiednim etapie cyklu życiowego bakterii (wymaga kompetencji).

Stwierdzono ją np. u Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Rhizobium.

Uwaga: taki proces zachodzi także w komórkach drożdży.

Kurs: Prokarionty (2.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (2.5.) (4-letnie liceum)

Por. doświadczenia F. Griffitha ze Streptococcus pneumaniae.

3. w inżynierii genetycznej wprowadzenie do komórki obcego materiału genetycznego (DNA), zwłaszcza odcinka obejmującego jeden do kilku genów. 

Por. transformacja genetyczna.