transkrypcja

Transkrypcja – synteza RNA na matrycy DNA katalizowana przez różne polimerazy RNA. Matryca jest zawsze odczytywana w kierunku 3’→ 5′, a cząsteczka RNA powstaje w kierunku 5’→ 3′. Ogólnie transkrypcji podlega odcinek DNA od promotora do terminatora, nazywany jednostką transkrypcji.

Podczas transkrypcji polimeraza RNA buduje cząsteczkę RNA, włączając (zgodnie z zasadą komplementarności) pojedyncze rybonukleotydy. W procesie wykorzystywana jest matrycowa nić DNA.

Krótko: przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

Uwaga: w szkole średniej nie są omawiane specyficzne cechy inicjacji i terminacji transkrypcji u eukariontów (m.in. czynników transkrypcyjnych, tworzenia kompleksu inicjującego kwas nukleinowy–białko, wzmacniaczy i “wyciszaczy”).

Kurs: Genetyka (5.3.)