transkrypcyjny kompleks inicjacyjny

transkrypcyjny kompleks inicjacyjny –  związany z promotorem kompleks czynników transkrypcyjnych i polimerazy II RNA