translokacja

translokacja – (dwa znaczenia)

1. mutacja chromosomowa strukturalna polegająca na przyłączenia fragmentu jednego chromosomu do innego chromosomu niehomologicznego.

2. podczas syntezy białka trzeci etap pojedynczego cyklu elongacji, kiedy tRNA związany z rosnącym łańcuchem polipeptydowym (aa-tRNA) przesuwa się z miejsca A do miejsca P w rybosomie.