transpiracja

transpiracjautrata wody z powierzchni rośliny w procesie parowania. Wyróżnia się transpirację szparkową i kutykularną.

Na szybkość transpiracji wpływają:

  • wilgotność powietrza (zależność odwrotnie proporcjonalna)
  • temperatura (zależność wprost proporcjonalna)
  • wielkość powierzchni parującej
  • światło (wpływ zróżnicowany).

Kurs: Fizjologia roślin (2.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (2.3.) (4-letnie liceum)