transport aktywny

transport aktywny – transport substancji przez błonę komórkową z użyciem energii metabolicznej oraz specyficznych białek transportujących (nazywanych zwykle po prostu pompami). Zachodzi wbrew gradientowi stężeń lub gradientowi elektrochemicznemu. Energia zwykle pochodzi z hydrolizy ATP, np. pompa sodowo-potasowa w komórkach zwierzęcych, pompa protonowa w komórkach roślinnych.

Możliwe jest też sprzężenie z transportem innego związku przemieszczającego się zgodnie z gradientem stężenia (tzw. współtransport). Wyróżnia się tu symport i antyport.

Kurs: Cytologia (4.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (4.3.) (4-letnie liceum)