transport bierny

transport bierny – dyfuzja substancji przez półprzepuszczalną błonę bez wydatkowania energii. Transport jest zgodny z gradientem stężeń i może mieć postać dyfuzji prostej lub dyfuzji wspomaganej

Kurs: Cytologia (4.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (4.2.) (4-letnie liceum)