transportujący RNA

transportujący RNA (tRNA) – stosunkowo niewielka cząsteczka RNA, która uczestniczy w translacji. Przyłącza, a następnie dostarcza właściwe aminokwasy do rybosomów, gdzie rozpoznaje prawidłowe kodony (w mRNA) umożliwiając tym samym łączenie aminokwasów w specyficznej kolejności.

Ważne: tRNA cechuje wysoka specyficzność w stosunku do aminokwasów. W każdej komórce znajduje się co najmniej 20 rodzajów cząsteczek tRNA. 

Krótko: cząsteczka RNA, której funkcją jest dostarczanie specyficznych aminokwasów do miejsca translacji i rozpoznawanie prawidłowych kodonów w informacyjnym mRNA.

Kurs: Genetyka (2.5.)