transpozon

transpozon − fragment DNA, który może się przemieszczać na inną pozycję w genomie tej samej komórki w wyniku procesu zwanego transpozycją. Transpozycja często powoduje mutacje i może zmieniać ilość DNA w genomie. Transpozony są także nazywane “wędrującymi genami” lub “skaczącymi genami” (ang. jumping genes).

Uwaga: w szkole średniej transpozony nie są omawiane, ale olimpijczycy powinni uważać.