trawienie

– procesy fizycznej i chemicznej obróbki pokarmu u organizmów cudzożywnych (np. grzybów, zwierząt) prowadzące do enzymatycznego rozkładu makrocząsteczek na związki proste, które mogą być wchłonięte przez organizm.

Kurs: Fizjologia zwierząt (3.2.)