trehaloza

trehaloza – disacharyd złożony z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem O-glikozydowym (α(1→1)α). Jest głównym cukrem transportowym hemolimfy owadów. W niewielkich ilościach występuje także w grzybach, np. drożdżach.

Raczej dla zainteresowanych: 1. w organizmie ludzkim jest trawiona w jelicie cienkim przez enzym trehalazę (powstają dwie cząsteczki α,D-glukozy); 2. w cukiernictwie i kosmetyce używana jest jako substancja zapobiegająca utracie wody, do produkcji sztucznych łez oraz jako utrwalacz zapachu; 3. w medycynie dodawana jest do płynu służącego do przechowywania narządów przeznaczonych do przeszczepu.

Ważne: nie jest wymieniana w podręcznikach szkolnych, ale pojawia się w zadaniach CKE.