trehaloza

trehaloza – disacharyd złożony z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem O-glikozydowym. Główny cukier transportowy hemolimfy owadów. W niewielkich ilościach występuje także w grzybach, np. drożdżach. Jest trawiona jest w jelicie cienkim człowieka przez enzym trehalazę, w wyniku czego powstają dwie cząsteczki glukozy.

W cukiernictwie i kosmetyce używana jest jako substancja zapobiegająca utracie wody, do produkcji sztucznych łez oraz jako utrwalacz zapachu. W medycynie dodawana jest do płynu służącego do przechowywania narządów przeznaczonych do przeszczepu.

Ważne: Nie jest wymieniana w podręcznikach szkolnych, ale pojawia się w zadaniach CKE.