trofozoit

trofozoitaktywna postać życiowa (wegetatywna) niektórych pierwotniaków pasożytniczych. Jest wrażliwa na czynniki środowiskowe i może się rozmnażać przez podział komórki. W niektórych źródłach określana jako stadium inwazyjne.

Przykład gatunku: Giardia intestinalis.

por. także cysta

Więcej dowiesz się w kursie: Protisty (5.3.)(3-letnie liceum)

Więcej dowiesz się w kursie: Protisty (5.3.)(4-letnie liceum)

Nasza rada: raczej unikaj tego terminu (jest różnie interpretowany), chyba że jesteś olimpijczykiem.