trójwarstwowce

trójwarstwowce – zwierzęta, u których w rozwoju zarodkowym wykształcają się trzy warstwy komórek (listków zarodkowych): ektodermaentoderma i mezoderma.

Uwaga: generalnie trójwarstwowcami są zwierzęta dwubocznie symetryczne.

(łac. Triploblastica)

Kurs: Bezkręgowce (1.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (1.5.) (4-letnie liceum)