trombocyt

trombocyt – element morfotyczny krwi (krwinka). U ssaków nie jest kompletną komórką, a jedynie oderwanym fragmentem cytoplazmy wyspecjalizowanej komórki szpiku kostnego (megakariocytu). Trombocyty są mniejsze od pozostałych komórkowych składników krwi (około 1-2 μm), pozbawione jądra i niezdolne do poruszania się.
U człowieka mikrolitr (mm³) osocza zawiera 150–400 tys. płytek krwi. Żyją średnio od 8 do 10 dni.

Płytki krwi krążą we krwi i są niezbędne w procesie jej krzepnięcia.

Uwaga: płytki krwi ptaków są wrzecionowate i jądrzaste, ale to informacja wykraczająca poza program nauczania liceum.