tropizmy

tropizmy – w botanice reakcje wzrostowe roślin, które są odpowiedzią na zewnętrzne bodźce kierunkowe. Wynikają z różnego tempa wydłużania/wzrostu wydłużeniowego komórek. Prowadzą do wygięcia organu w kierunku bodźca (tropizm dodatni) lub w kierunku przeciwnym (tropizm ujemny).

Por. także plagiotropizm; heliotropizm, fototropizm, geotropizm.

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (6.3.) (3-letnie liceum)

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (7.3.) (4-letnie liceum)