twór siatkowaty

twór siatkowaty – rozproszona sieć neuronów w rdzeniu pnia mózgu (rozciąga się od śródmózgowia do rdzenia przedłużonego). Część tych neuronów tworzy kilkadziesiąt małych jąder nerwowych. Twór siatkowaty bierze udział, m.in. w filtrowaniu (blokowaniu lub przekazywaniu) informacji czuciowych do kory mózgowej. Pobudzenie tworu siatkowatego jest niezbędne dla utrzymania układu nerwowego w stanie czuwania (świadomości).

Uwaga: na szczęście w szkole średniej analiza tworu siatkowatego (występowania, struktury i funkcji) jest mocno uproszczona. Warto może tylko zauważyć, że twór siatkowaty sięga aż do rdzenia kręgowego.

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (2.3.)