tylakoid stromy

tylakoid stromy – pojedynczy wydłużony pęcherzyk tylakoidu łączący grana.

Kurs: Cytologia (7.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (7.4.) (4-letnie liceum)

Dla olimpijczyków: tylakoid stromy może być rozciągnięty wzdłuż całego chloroplastu.